Blekinge

Regelverk som reglerar hjälpmedelsverksamheten – Region Blekinge

november 15, 2019
Det finns övergripande lagar och föreskrifter som reglerar hjälpmedelsverksamheten. Utöver dessa finns även lokala överenskommelser och riktlinjer. Till Region Blekinge...
Läs mer

Ronneby – Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

oktober 24, 2019
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett referens-, remiss och samordningsorgan med rådgivande funktioner knutet till socialnämnden. Protokoll och mötestider för...
Läs mer

Funktionsstödsråd Region Blekinge

oktober 24, 2019
Funktionsstödsråd 2019-2022 Protokoll från funktionsstödets möten. Här finns även information om vilka ledamöter ingår från Region Blekinge samt de invalda...
Läs mer

Trafikförsörjningsprogram 2020-2023 – remiss

september 6, 2019
Under hösten 2019 finns Region Blekinges förslag till nytt trafikförsörjningsprogram ute för påseende. Läs mer här.
Läs mer