Funktionsrätt Sverige

Svar: Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället SOU2019:35

november 6, 2019
Här hittar du missiv, betänkandet och remissvar
Läs mer

Nyhet: Det behövs en insatsstyrka för funktionsrättspolitiken

november 6, 2019
Funktionshinderpolitiken bör byta namn till funktionsrättspolitik, skriver Funktionsrätt Sverige bland annat i sitt remissvar till utredningen Styrkraft i funktionshinders­politiken. Länk...
Läs mer

Svar: Program för Rättsstaten Sverige

oktober 24, 2019
Funktionsrätt Sveriges hantering. Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende...
Läs mer

Promemoria Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning S2019/04168/FST

oktober 24, 2019
Funktionsrätt Sverige Kommer att avge yttrande på denna remiss till Socialdepartementet senast 9 december 2019. Vi tar därför tacksamt emot...
Läs mer

Svar: Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet

oktober 24, 2019
Funktionsrätt Sverige kommer att lämna ett kort övergripande svar på denna remiss baserad på Funktionsrättskonventionens artikel 25 och det arbete...
Läs mer

Samspel för hälsa SOU 2018:50

april 18, 2019
För kännedom har vi avgivit yttrande på följande remiss: Samspel för hälsa SOU 2018:50 Läs vårt remissvar här
Läs mer

Promemoria om behov av hjälp med andning och sondmatning

april 18, 2019
För kännedom har vi avgivit yttrande på följande remiss: Promemoria om behov av hjälp med andning och sondmatning Läs vårt...
Läs mer

Otillräcklig lagändring för att säkra personlig assistans

april 18, 2019
Funktionsrätt Sverige har lämnat sitt remissvar på regeringens promemoria Behov av hjälp med andning och sondmatning. Idag går vi ut...
Läs mer