Föreläsning om KOL 13 april

Arrangerar Länsföreningen Blekinge HjärtLung en föreläsning om KOL på Galtsjön.
Lördag den 13/4 kl. 10.00 – 12.00.
Inget inträde.