Samarbetskommittémöte

Inbjudna:
Ledamöter i Samarbetskommittén
Länsordföranden (ej ledamot)
Styrelsen
Valberedningen
Revisorer