Funktionsrätt Sverige

By Hso Blekinge  /  april 18, 2019
För kännedom har vi avgivit yttrande på följande remiss: Promemoria om behov av hjälp med andning och sondmatning Läs vårt...
Läs mer

By Hso Blekinge  /  april 18, 2019
Funktionsrätt Sverige har lämnat sitt remissvar på regeringens promemoria Behov av hjälp med andning och sondmatning. Idag går vi ut...
Läs mer