News

Ny medlemsförening i HSO Blekinge

Efter att vi i HSO Blekinge genomfört vårt årsmöte för 2021 via poströstning så valdes även Tandhälsoförbundet Blekinge in som ny medlemsförening hos oss. Vi välkomnar även denna förening till vår framtida verksamhet och ser fram emot ett gott samarbete oss emellan.

Internationella funktionshinderdagen den 3 december varje år!

Internationella funktionshinderdagen Internationella funktionshinderdagen, även kallad internationella funktionsrättsdagen, är en av FN:s internationella dagar och högtidlighålls den 3 december varje år. Dagen instiftades 1992 som ett resultat av att FN:s decennium för personer med funktionsnedsättning 1983-1992 synliggjort ett fortsatt behov av att uppmärksamma rättigheter för personer med funktionsnedsättning. https://idpwd.org/

Ny medlemsförening

Vi hälsar Sydöstra Mun & Halscancerföreningen välkomna till HSO Blekinge.

Remissvar: Översyn av yrket personlig assistent S2020/00202/SOF SOU 2020:01

Sammanfattning av remissen: Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av yrket personlig assistent. I översynen har ingått att undersöka hur arbetsförhållandena, det vill säga arbetsvillkor och arbetsmiljö, ser ut för personliga assistenter hos arbetsgivare i olika sektorer. Assistenterna kan vara anställda hos kommuner, privata företag eller kooperativ eller hos assistansanvändare som anställer sina… Read more Remissvar: Översyn av yrket personlig assistent S2020/00202/SOF SOU 2020:01

Remissvar: Idéburen välfärd SOU 2019:56I

Sammanfattning av remissen: Regeringen beslutade den 7 juni 2018 att uppdra åt en särskild utredare att ta fram ett förslag på en tydlig definition av idéburna aktörer som kan användas för att identifiera och avgränsa dessa från andra aktörer i välfärdsverksamheter och andra närliggande offentligt finansierade eller subventionerade verksamheter. Läs mer.

Årsmöte den söndag 7 juni. / Inställt

Söndag den 7 juni 2020, kl 10.30 Kallade: Ledamöter i Samarbetskommittén, valda Representanter för 2019 (rösträtt) Länsordförande Ledamöter i styrelse, ordinarie och ersättare Inbjudna: Ledamöter i valberedningen Revisorer, ordinarie och ersättare Mötesordförande Mötessekreterare Gästföreläsare Särskilt inbjuden gäst Medarbetare och samordnare

Reumatikerdistriktet Blekinge anordnar öppen föreläsning// Inställt

Inställt på grund av Corona Reumatikerdistriktet Blekinge anordnar i samarbete med Osteoporosföreningen Blekinge en öppen temaföreläsning om Osteoporos på Kulturcentrum i Ronneby den 7 maj . Föreläsare blir Ulla Henriksson, sjuksköterska, Siv Berntsson, ordförande för Osteoporosföreningen Blekinge och Marie Gävert, sjukgymnast på Blekingesjukhuset. Föreläsningen är kostnadsfri och alla välkomna. Mer information.