News

HSO Blekinges kansli håller stängt över Påskhelgen!

Vi kommer att ha öppet som vanligt på torsdag den 14 April till kl. 14.00, sedan stängt den 15-18 April. Kansliet öppnar åter den 19 April kl. 10.00. Glad Påsk allihopa! Mvh Jesper ”Beppan” Magnusson Administrativ assistent på HSO Blekinges kansli

Medlemsavgifter för våra Medlemsföreningar för 2021 samt 2022 enligt ny policy utskickade

HSO Blekinge har precis skickat ut ett informationsbrev samt ett nytaget policydokument till samtliga våra Medlemsföreningar för både 2021 såväl som 2022, detta till Ordförande eller annan ansvarig kontakt för dessa. Så håll koll i er mailbox såväl som brevlåda och rapportera in de efterfrågade siffrorna till vårt kansli på följande mailadress; info@hsoblekinge.se

Digitalt möte med Samarbetskommittén 2022-03-10

Ett digitalt möte med Samarbetskommittén kommer att ske 2022-03-10 klockan 18.00 via Microsoft Teams. Kallade är de ordinarie representanterna från våra medlemsförening, tillsammans med HSO Blekinges styrelse samt dess revisorer tillika ersättare. Värt att nämna är att kan inte ordinarie vald representant från någon medlemsförening närvara vid detta tillfälle, har denna till uppgift att kalla… Read more Digitalt möte med Samarbetskommittén 2022-03-10

Ny medlemsförening i HSO Blekinge

Efter att vi i HSO Blekinge genomfört vårt årsmöte för 2021 via poströstning så valdes även Tandhälsoförbundet Blekinge in som ny medlemsförening hos oss. Vi välkomnar även denna förening till vår framtida verksamhet och ser fram emot ett gott samarbete oss emellan.

Internationella funktionshinderdagen den 3 december varje år!

Internationella funktionshinderdagen Internationella funktionshinderdagen, även kallad internationella funktionsrättsdagen, är en av FN:s internationella dagar och högtidlighålls den 3 december varje år. Dagen instiftades 1992 som ett resultat av att FN:s decennium för personer med funktionsnedsättning 1983-1992 synliggjort ett fortsatt behov av att uppmärksamma rättigheter för personer med funktionsnedsättning. https://idpwd.org/

Ny medlemsförening

Vi hälsar Sydöstra Mun & Halscancerföreningen välkomna till HSO Blekinge.

Remissvar: Översyn av yrket personlig assistent S2020/00202/SOF SOU 2020:01

Sammanfattning av remissen: Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av yrket personlig assistent. I översynen har ingått att undersöka hur arbetsförhållandena, det vill säga arbetsvillkor och arbetsmiljö, ser ut för personliga assistenter hos arbetsgivare i olika sektorer. Assistenterna kan vara anställda hos kommuner, privata företag eller kooperativ eller hos assistansanvändare som anställer sina… Read more Remissvar: Översyn av yrket personlig assistent S2020/00202/SOF SOU 2020:01

Remissvar: Idéburen välfärd SOU 2019:56I

Sammanfattning av remissen: Regeringen beslutade den 7 juni 2018 att uppdra åt en särskild utredare att ta fram ett förslag på en tydlig definition av idéburna aktörer som kan användas för att identifiera och avgränsa dessa från andra aktörer i välfärdsverksamheter och andra närliggande offentligt finansierade eller subventionerade verksamheter. Läs mer.