News

Ny medlemsförening

Vi hälsar Sydöstra Mun & Halscancerföreningen välkomna till HSO Blekinge.

Remissvar: Översyn av yrket personlig assistent S2020/00202/SOF SOU 2020:01

Sammanfattning av remissen: Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av yrket personlig assistent. I översynen har ingått att undersöka hur arbetsförhållandena, det vill säga arbetsvillkor och arbetsmiljö, ser ut för personliga assistenter hos arbetsgivare i olika sektorer. Assistenterna kan vara anställda hos kommuner, privata företag eller kooperativ eller hos assistansanvändare som anställer sina… Read more Remissvar: Översyn av yrket personlig assistent S2020/00202/SOF SOU 2020:01

Remissvar: Idéburen välfärd SOU 2019:56I

Sammanfattning av remissen: Regeringen beslutade den 7 juni 2018 att uppdra åt en särskild utredare att ta fram ett förslag på en tydlig definition av idéburna aktörer som kan användas för att identifiera och avgränsa dessa från andra aktörer i välfärdsverksamheter och andra närliggande offentligt finansierade eller subventionerade verksamheter. Läs mer.

Årsmöte den söndag 7 juni. / Inställt

Söndag den 7 juni 2020, kl 10.30 Kallade: Ledamöter i Samarbetskommittén, valda Representanter för 2019 (rösträtt) Länsordförande Ledamöter i styrelse, ordinarie och ersättare Inbjudna: Ledamöter i valberedningen Revisorer, ordinarie och ersättare Mötesordförande Mötessekreterare Gästföreläsare Särskilt inbjuden gäst Medarbetare och samordnare

Reumatikerdistriktet Blekinge anordnar öppen föreläsning// Inställt

Inställt på grund av Corona Reumatikerdistriktet Blekinge anordnar i samarbete med Osteoporosföreningen Blekinge en öppen temaföreläsning om Osteoporos på Kulturcentrum i Ronneby den 7 maj . Föreläsare blir Ulla Henriksson, sjuksköterska, Siv Berntsson, ordförande för Osteoporosföreningen Blekinge och Marie Gävert, sjukgymnast på Blekingesjukhuset. Föreläsningen är kostnadsfri och alla välkomna. Mer information.

En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering SOU 2020:6

Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet En begriplig och trygg sjukförsäkring Publicerad 31 januari 2020 En särskild utredare har analyserat delar av de regler som gäller sjukförsäkringen. Utredningen har bland annat analyserat hur begreppet normalt förekommande arbete har tillämpats. Utredningen har även analyserat vilka fysiska och mentala förmågor man kan kräva för att hänvisa någon till… Read more En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering SOU 2020:6

Funktionsrätt Sverige har träffat Arbetsförmedlingen

Idag har representanter för Funktionsrätt Sverige träffat Arbetsförmedlingen gällande reformeringen av Arbetsförmedlingen. Bland annat berättade Maria Kindahl och Ewa Serander, som deltog i mötet från Arbetsförmedlingen, hur Arbetsförmedlingen arbetat med det regeringsuppdrag som handlar om att ett nytt system ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben. I mars kommer… Read more Funktionsrätt Sverige har träffat Arbetsförmedlingen