Årsmöte 2020-04-26// Framflyttat

Söndag den 26 april 2020, kl 10.30

 Kallade:
Ledamöter i Samarbetskommittén, valda
Representanter för 2019 (rösträtt)
Länsordförande
Ledamöter i styrelse, ordinarie och ersättare

Inbjudna:
Ledamöter i valberedningen
Revisorer, ordinarie och ersättare
Mötesordförande
Mötessekreterare
Gästföreläsare
Särskilt inbjuden gäst
Medarbetare och samordnare