Årsmöte den söndag 7 juni. / Inställt

Söndag den 7 juni 2020, kl 10.30

Kallade:
Ledamöter i Samarbetskommittén, valda
Representanter för 2019 (rösträtt)
Länsordförande
Ledamöter i styrelse, ordinarie och ersättare

Inbjudna:
Ledamöter i valberedningen
Revisorer, ordinarie och ersättare
Mötesordförande
Mötessekreterare
Gästföreläsare
Särskilt inbjuden gäst
Medarbetare och samordnare