AVGIVET REMISSVAR: Promemoria Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning S2019/04168/FST

För kännedom har vi avgivit yttrande på följande remiss: Promemoria Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning S2019/04168/FST

Läs Funktionsrätt Sveriges remissvar här