En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering SOU 2020:6

Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet
En begriplig och trygg sjukförsäkring
Publicerad 31 januari 2020
En särskild utredare har analyserat delar av de regler som gäller sjukförsäkringen. Utredningen har bland annat analyserat hur begreppet normalt förekommande arbete har tillämpats. Utredningen har även analyserat vilka fysiska och mentala förmågor man kan kräva för att hänvisa någon till ett normalt förekommande arbete. Delbetänkandet redovisar här dessa frågor.

Läs utredningen här

Läs – Remiss SOU 2020:06 En begriplig och trygg sjukförsäkring