Internationella funktionshinderdagen den 3 december varje år!

Internationella funktionshinderdagen

Internationella funktionshinderdagen, även kallad internationella funktionsrättsdagen, är en av FN:s internationella dagar och högtidlighålls den 3 december varje år. Dagen instiftades 1992 som ett resultat av att FN:s decennium för personer med funktionsnedsättning 1983-1992 synliggjort ett fortsatt behov av att uppmärksamma rättigheter för personer med funktionsnedsättning.