Samspel för hälsa SOU 2018:50

För kännedom har vi avgivit yttrande på följande remiss:
Samspel för hälsa SOU 2018:50

Läs vårt remissvar här