Svar: Styrkraft i funktionshinderpolitiken SOU2019:23

Idag har Funktionsrätt Sverige gått ut med en kommentar kring vårt remissvar till utredningen ”Styrkaft i funktionshinderpolitiken”. Vi tycker bland annat att funktionshinderpolitiken bör byta namn till funktionsrättspolitik och att ansvaret för politiken ska ligga på den minister som har ansvar för mänskliga rättigheter. Vi ser stora brister i politiken och har därför kompletterat vårt remissvar med en att-göra-lista till regeringen.

Länk