Trafikförsörjningsprogram 2020-2023 – remiss

Under hösten 2019 finns Region Blekinges förslag till nytt trafikförsörjningsprogram ute för påseende.

Läs mer här.